Valides komposteeritavaid tooteid saavad toitlustusettevõtted aktiivselt muuta jäätmekäitlust. Siin on kõik, mida peate teadma.

Mitä kompostoitava tuote tarkoittaa?

Mitä kompostoitava tuote tarkoittaa?

Kompostoitava tarkoittaa alle neljässä kuukaudessa biohajoavaa tuotetta.

Tuote tai aine on kompostoitava, jos se maatuu alle neljässä kuukaudessa. Kompostoitava jäte voidaan hävittää muun biojätteen, kuten ruuantähteiden mukana.

Teollisessa kompostoinnissa biojäte käsitellään ihanneolosuhteissa, joissa mikrobit, kosteus ja lämpötila ovat tasapainossa. Sen asemesta, että jätettä poltettaisiin tai haudattaisiin ja aiheutettaisiin ympäristölle haitallisia päästöjä, kompostoitavasta jätteestä saadaan ravinteikasta multaa.

Lataa PDF

Millaiset olosuhteet kompostissa pitää olla?

Kompostoitava pakkaus tarvitsee tietynlaiset olosuhteet kompostoituakseen. Teollisessa kompostoinnissa biojäte käsitellään ihanneolosuhteissa, joissa mikrobit, kosteus ja lämpötila ovat tasapainossa. Näin kertakäyttöastia pääsee takaisin luonnon kiertokulkuun.

Kotitalouksissa kompostointiolosuhteet vaihtelevat suuresti. Kompostoinnin onnistuminen riippuu paljon isäntäväen viitseliäisyydestä, tiedoista ja taidoista. On kuitenkin tehty onnistuneita kokeita, joissa kotitalouskäytössä on hyödynnetty erityisiä lämpökompostoreita.

Lataa PDF

Miksi kertakäyttöastioita kannattaa kompostoida?

Kompostoitavat kertakäyttöastiat on tarkoitettu kompostoitaviksi biojätteen mukana teollisissa kompostointilaitoksissa. Tämä tarkoittaa, että syötyäsi pikaruoka-aterian, sinun ei tarvitse lajitella kaikkea erikseen, vaan muki kansineen, hampurilaisrasia, pilli ja servietti menevät ketsupinjämän ja hampurilaisen rippeiden mukana samaan astiaan. Myös muovin- ja pahvinkeruuastiat pysyvät puhtaampina, kun niihin heitetään vain puhtaita pakkauksia.

Kompostointi ei aina ole paras vaihtoehto. Vegware ei esimerkiksi valmista kompostoitavia vesipulloja, koska PET-muovin keräys- ja uusiokäyttöketju on hyvin kehittynyt. Sen sijaan elintarvikejäämiä sisältävien kertakäyttöastioiden kompostointi on järkevää.

Muovin ja paperin yhdisteleminen elintarvikepakkauksissa aiheuttaa valtavia vaikeuksia kierrätysyrityksille, kuten taannoisessa kahvikuppien kierrätyskeskustelussa painotettiin. Ruoan pilaantuminen on väistämätöntä, ja siksi jäte joutuu usein poltettavaksi tai kaatopaikalle. Ruoka-astioina kannattaa siksi käyttää sellaisia tuotteita, jotka voidaan hyödyntää ja kierrättää ruuan mukana biojätteenä.

Kompostoitavia kertakäyttöastioita käytettäessä ruoka ei ole jätettä, vaan oleellinen osa kompostointiprosessia

Lataa PDF

Mitä biohajoava tarkoittaa?

Biohajoava tarkoittaa materiaalia, joka maatuu luonnollisesti. Biohajoavasta materiaalista puhutaan silloin, kun hajoamisen nopeus ei ole oleellista, vaan siihen voi kulua vuosia. Esimerkiksi puu on biohajoavaa, mutta puunrungon maatuminen metsässä voi kestää vuosikymmeniä.

Vaikka jäte olisi biohajoavaa, ei ole silti takeita siitä, että se hajoaa teollisessa kompostoinnissa.

Mitä eroa biohajoavalla ja kompostoitavalla on?

Prosessi itsessään on sama, mutta hajoamisnopeus eri. Biohajoava ei ole meitä kiinnostava ominaisuus, koska siinä hajoamisen nopeus ei ole oleellista – esim. puu on biohajoavaa, mutta puunrungon maatuminen metsässä voi kestää vuosikymmeniä. Sen sijaan kompostoituva merkitsee materiaalia, joka hajoaa alle neljässä kuukaudessa ja soveltuu teolliseen kompostointiin. Varmista siis, että käyttämälläsi kertakäyttötuotteella on komposotitumissertifikaatti – vain se takaa nopean hajoamisprosessin.

Vegware-tuotteilla on Ison-Britannian pakkausvalmistajista laajin sertifikaatti.

Mitä kierrätettävä tarkoittaa?

”Kierrätettävä” on oikea muotisana, jota kaikki käyttävät, mutta todellisuudessa tavallisia elintarvikepakkauksia ei voida kierrättää.

Erillään pidettyä ja kuivaa pahvia ja paperia voidaan kierrättää, samoin muovipulloja ja metallisia juomatölkkejä. Mutta ravintoloiden kertakäyttöiset ateriapakkaukset on valmistettu kartongista ja muovista, ja ne sisältävät käytön jälkeen myös ruokajäämiä. Näin ollen ne eivät kelpaa muovinkeräykseen, pahvinkeräykseen eivätkä biojätteeksi. Tällainen yhdistelmä tuottaa hankaluuksia kierrätykselle, ja lopputuloksena sekamateriaali joutuu poltettavaksi tai kaatopaikalle.

Kompostoitavia kertakäyttöastioita kierrätettäessä joukossa oleva ruoka ei ole ongelma, vaan oleellinen osa kompostointiprosessia.

Lataa PDF

Mistä Vegware-tuotteet valmistetaan?

Vegware valmistaa tuotteensa kasveista. Käytetyt tuotteet hyödynnetään teollisessa kompostoinnissa ruokajäämien kanssa. Vegware on korvannut perinteisen muovin erilaisilla kasvipohjaisilla biomassoilla. Esimerkiksi PLA eli polylaktidi on kasveista valmistettua kompostoitavaa materiaalia. PLA:lla on korvattu kahvikuppien ja voileipärasioiden muovi, samoin sillä korvataan myös kylmien juomamukien muovit. Kuumille juomille ja ruuille tarkoitetut astiat on valmistettu lämmönkestävästä kiteisestä polylaktidista.

Uusiokäytetty sokeriruokokuitu eli bagassi on myös monipuolinen materiaali. Sitä Vegware käyttää kansissa, lautasissa ja kulhoissa. Sokeriruokomassalla on monia hyviä ominaisuuksia: se eristää lämpöä mutta ei kerää kosteutta kuten muovi. Lisäksi se on täysin uusiutuva ja sokeriteollisuuden sivutuote.

Ovatko biomuovit yhtä toimivia ja hyviä materiaaleja kuin muovi?

Kyllä ovat. Aiemmin biomuovien käytössä oli rajoituksia, mutta tuotekehityksen myötä niiden käyttö on nykyään yhtä monipuolista kuin muovilla.

Kahvilat voivat luottaa kasvipohjaisiin kertakäyttökuppeihin ja -lautasiin. Me käytämme teksti- ja kuvapainatuksiin ainoastaan vesi- tai kasvipohjaisia musteita, joiden tulostusjälki on moitteeton.

Mitä teen jätteelle, jos biojätevaihtoehtoa ei ole?

Vegwaren kompostoitavat tuotteet hajoavat ihanneolosuhteissa teollisessa kompostointiprosessissa alle neljässä kuukaudessa.

Kotitalouskomposteja on hyvin erilaisia ja erilaatuisia. Niiden teho riippuu paljon kuluttajan tiedoista ja taidoista. On kuitenkin huomattava, että kotitalouskompostoinnistakin on tehty onnistuneita kokeita, joissa hyödynnettiin erityisiä lämpökompostoreita.
Jos teollista kompostointia ei ole käytettävissä, Vegware-tuotteet sopivat hyvin seka- ja energiajätteeksi. Vegware-kertakäyttöastiat on valmistettu kasveista ja ne sisältävät verrattain vähän hiiltä. Ne ovat kierrätettäviä, uusiutuvia ja uusiomateriaalista valmistettuja, ja nämä ominaisuudet pätevät siitä huolimatta, joutuvatko ne poltettavaksi tai kaatopaikalle käytön jälkeen.

Käytettyjä Vegware-tuotteita EI kannata heittää tavallisiin kierrätyskeräysastioihin paperin, muovin tai metallien kanssa, koska nämä materiaalit joutuvat erityyppisten laitteiden käsiteltäväksi. Keräysastioita ei suositella siksikään, että ruoantähteet vähentävät mekaanisen lajittelun laatua – sama koskee kaikkia kertakäyttöastioita.
Sekajäte kuljetetaan poltettavaksi tai kaatopaikalle. Vegware-tuotteet tuottavat palaessaan energiaa. PLA-muovia valmistavan NatureWorksin tekemien polttotutkimusten mukaan biomuovi tuottaa enemmän lämpöä kuin paperi, puu tai ruokajäte. Lisäksi biomuovi ei muodosta palaessaan haihtuvia kaasuja eikä kuonaa. Monet jätealan asiantuntijat kannattavatkin mieluummin kasvipohjaisten uusiomuovien käyttöä perinteisten muovien asemesta, koska niiden polttamisesta muodostuu vähemmän myrkyllisiä kaasuja. Kaatopaikoilla tehtyjen tutkimusten perusteella on todistettu, että kompostoituva pakkaus on inertti eikä siitä vapaudu metaania.
Älä heitä roskia luontoon! Kompostoituvat biomuovipakkaus ei hajoa niin nopeasti kuin banaaninkuori eikä sitä siksi saa heittää luontoon. Biomuovit eivät myöskään ratkaise merten muoviongelmaa.
Jos erikseen kerääminen ei ole mahdollista, monet paikalliset kompostointilaitokset hyödyntävät Vegware-astioita muun biojätteen seassa.

Voiko Vegware-tuotteita kompostoida paikallisesti?

Jos käytössäsi on vapaa maa-alue ja Vegwaren kompostointimahdollisuudet kiinnostavat, ota meihin yhteyttä.

Mitä on BAGASSI?

Bagassi on kuivaa kuitua, joka jää sokeriruo’on puristamisesta jäljelle. Kuituaines puristetaan paineen ja kuumuuden avulla uusien astioiden muotoon.

Vegware valmistaa bagassikuidusta ateriarasioita, lautasia ja kulhoja.

SOPII KAIKILLE RUUILLE

Vegwarella on laaja sokeriruokopohjainen astiavalikoima, johon kuuluu erityyppisiä ja eri kokoisia astioita.

Luonnollinen materiaali ei aiheuta kosteuden tiivistymistä astian sisälle, joten ruoka pysyy tuoreena ja rapeana.
Ohuempi kuin polystyreeni, joten vie pinottuna vähemmän tilaa.

HYVÄ YMPÄRISTÖLLE

Bagassi on suorastaan nerokkaan ympäristöystävällinen vaihtoehto polystyreenille!

Valmistettu 100 % uusiutuvista materiaaleista
Teollisesti kompostoitava biojätteen mukana
Sokeriruoko on uusiutuva luonnonvara
Sokeriruoko on kestävällä tavalla tuotettava materiaali, ja Vegware hyödyntää myös sokeriteollisuuden sivutuotteena syntyvän bagassin.

Mitä on PLA?

PLA eli polylaktidi on kasvipohjaista ja kompostoitavaa biomassaa. Vegware käyttää PLA:ta läpinäkyvien kylmien juomamukien ja voileipärasioiden valmistamisessa sekä läpinäkyvien ikkunoissa ja mukien pinnoitteessa. PLA on kätevä ja uusiutuva materiaali, jonka käyttö elintarvikepakkauksissa parantaa aterian ulkonäköä.

PLA:

Valmistettu uusiutuvista kasvimateriaaleista
Kevyt, vahva ja elintarviketurvallinen
Valmistus aiheuttaa vähemmän hiilipäästöjä kuin öljypohjaisen muovin valmistus
Kaikki Vegware-tuotteet ovat biohajoavia, mutta vaativat teollisen kompostoinnin. Ota yhteyttä ympäristötiimiimme, niin mietitään yhdessä miten voisimme hyödyntää ja kierrättää Vegware-tuotteet mahdollisimman tehokkaasti.

Mitä on CPLA?

CPLA eli kiteytetty polylaktidi on tavallista PLA:ta paremmin kuumuutta kestävää biomuovia.

PLA:n sulamispiste on matala – enintään 40 astetta –, ja siksi se sopii käytettäväksi vain kylmien ja haaleiden ruokien kanssa. Suurempia lämpötiloja kestäviä pakkauksia, esimerkiksi lautasia, kahvikuppien tai keittojen kansia, tehdään siksi kiteisestä polylaktidista. PLA:han lisätään katalysaattoriksi liitua, ja sen jälkeen massa kuumennetaan ja jäähdytetään nopeasti. Lopputuloksena on biomuovi CPLA, joka kestää jopa 90 asteen lämpötilaa. Vegwaren CPLA-tuotteet ovat teollisesti kompostoitavia.

Kaikki Vegwaren CPLA:sta valmistetut tuotteet sopivat teolliseen kompostointiin.

Mihin PLA lajitellaan?

Vegwaren kertakäyttöpakkaukset hajoavat täydellisesti neljässä kuukaudessa teollisessa kompostointiprosessissa, jossa mikrobi-, kosteus- ja lämpöolosuhteet ovat ihanteelliset.

Jos teollista kompostointia ei ole käytettävissä, Vegware-tuotteet sopivat hyvin seka- ja energiajätteeksi. Vegware-kertakäyttöastiat on valmistettu kasveista ja ne sisältävät verrattain vähän hiiltä. Ne ovat kierrätettäviä, uusiutuvia ja uusiomateriaalista valmistettuja, ja nämä ominaisuudet pätevät siitä huolimatta, joutuvatko ne poltettavaksi tai kaatopaikalle käytön jälkeen.

Käytettyjä Vegware-tuotteita EI kannata heittää tavallisiin kierrätyskeräysastioihin paperin, muovin tai metallien kanssa, koska nämä materiaalit joutuvat erityyppisten laitteiden käsiteltäväksi. Keräysastioita ei suositella siksikään, että ruoantähteet vähentävät mekaanisen lajittelun laatua – sama koskee kaikkia kertakäyttöastioita.
Sekajäte kuljetetaan poltettavaksi tai kaatopaikalle. Vegware-tuotteet tuottavat palaessaan energiaa. PLA-muovia valmistavan NatureWorksin tekemien polttotutkimusten mukaan biomuovi tuottaa enemmän lämpöä kuin paperi, puu tai ruokajäte. Lisäksi biomuovi ei muodosta palaessaan haihtuvia kaasuja eikä kuonaa. Monet jätealan asiantuntijat kannattavatkin mieluummin kasvipohjaisten uusiomuovien käyttöä perinteisten muovien asemesta, koska niiden polttamisesta muodostuu vähemmän myrkyllisiä kaasuja.
Kaatopaikoilla tehtyjen tutkimusten perusteella on todistettu, että kompostoituva pakkaus on vakaa eikä siitä vapaudu metaania. Älä kuitenkaan heitä roskia luontoon! Kompostoitava pakkaus ei maadu luonnossa yhtä nopeasti kuin kompostointilaitoksessa. Biomuovi ei myöskään ratkaise merien muoviongelmia. Kysy lisätietoja Vegwaren edustajalta.

Kotitaloudessa kompostointiolosuhteet ovat hyvin vaihtelevia ja riippuvat paljolti kiinteistönomistajan osaamisesta. Ottamatta sen suuremmin kantaa suuntaan tai toiseen, on kompostoituvilla pakkauksilla tehty onnistuneita kokeita, joissa pakkauksia on kompostoitu erityisissä lämpökompostoreissa.

Aiheuttaako PLA haittaa muovien kierrätykselle?

Normaaleihin muoveihin verrattuna biomuovit muodostavat vain häviävän murto-osan pakkausmarkkinoilla. Siksi biomuovin kerääminen ja kierrättäminen eivät ole mitenkään vielä kannattavaa tai järkevää. Biomuovien valmistuskapasiteetin lisääntyessä myös niiden lajitteluun sopivaa muovinlajitteluteknologiaa kannattaa alkaa kehittää infrapunasäteitä hyödyntämällä. PLA:n kompostoinnin ohella myös uutta PLA:ta voidaan käsitellä mekaanisesti, kuten belgialainen Looplife Polymers tekee.

Tutkimuksissa on osoitettu, että biomuovin pienet määrät eivät aiheuta häiriötä tai haittaa muovin kierrätysprosessissa, jos PLA:n osuudet kokonaismäärästä ovat seuraavat. Saksalaisessa ja italialaisessa tutkimuksessa ei havaittu mitään laatueroa biomuovia sisältävässä uusiomuovissa, jos PLA:n määrät olivat seuraavat:

  • Enintään 3 % kierrätetyssä polypropyleenijätteessä käytön jälkeen (1)
  • Enintään 10 % polystyrolissa toistuvan jauhamisen jälkeen (1)
  • 1–2 % kierrätetyssä, polyetyleenitereftalaatista (PET) valmistetussa lyhyessä polyeteeriketjussa (2)
  • Enintään 10 % MaterBi-polyetyleenistä (PE) kotitaousmuovipussien käsittelyssä (2)
  • Tiedot ovat peräisin PLA:ta jätejakeena tutkivan selvityksen (1) raportista, aloitteen tekijänä Saksan elintarvike- ja maatalousministeriö sekä (2) Italian kansallisen pakkausliiton asiakirjasta (CONAI): Työryhmän raportti biohajoavien pakkausten kierrätyksestä, 2012.

Tarkoituksemme ei ole saada polylaktidien kierrättämistä osaksi muovien kierrätystä, mutta edellä mainitut tutkimukset antavat toivoa muovinkierrätysteollisuuden yrityksille, jotka eivät tähän asti ole halunneet biomuoveja tavallisen muovin sekaan.

Mukien ja kansien koko-opas.

Mikä kansi sopii kuppiin ja mukiin?

Taulukossa on käytetty tuotenimikkeiden sarjanumeroita.

Tilaa tuote omalla painatuksella.

Eikö olisikin hienoa myydä omia tuotteita omalla logolla varustetussa biomuovipakkauksessa? Vegwaren mainospainatus tekee tämän mahdolliseksi: näytä väriä meidän palkituissa kertakäyttöbiopakkauksissamme!

MUODOLLA JA VÄRILLÄ EI OLE RAJOJA!

Lisää erikoisefektejä, kuten kohokuviointi tai vaikka irti revittävä lipuke, joka tekee lautasesta mainosflyerin tai arpalipun. Ei ole väliä, käytättekö Vegwaren kuppeja, ateriarasioita tai muita pakkauksia, Custom Print Cafen suunnittelijat ja taiteilijat tekevät yrityksesi näkyväksi.

Tekstimallit.

Tässä muutama valmis teksti yrityksesi julisteeseen, rollupiin, verkkosivulle tai someen.

Mikä se on?

Uuden ja yksityiskohtaisen EU-direktiivin tavoitteena on vähentää merien muovijätteen määrää. Siinä käsitellään kymmentä kertakäyttöistä muovituotetta, jotka muodostavat 70 % Euroopan kokonaisjätemäärästä.

“Eurooppalainen muovistrategia on askel kohti kiertotaloutta, jossa jo muovien ja muovituotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa otetaan huomioon kierrättämisen, uusiokäytön ja korjaamisen tarpeet. Strategiassa kehitetään ja edistetään kestäviä materiaaleja.”

Mitä kielletään?

OXO-HAJOAVA MUOVI

Käytetään kylmien juomien mukeissa, aterimissa, pilleissä ja muovikasseissa. Merkitty usein ”hajoaviksi” tai jopa ”biohajoaviksi”, vaikka todellisuudessa ne ovat tavallista muovia, jotka lisäaineen ansiosta pilkkoutuvat rakeiksi tai jauheeksi. Ei sovi kierrätykseen tai kompostointiin.

VAAHTOPOLYSTYREENI

Eli vaahtopolystyroli, jota käytetään elintarvikerasioissa. Hyvin yleinen materiaali kuppien, rasioiden, lautasten ja maljojen valmistuksessa.

KAIKKI MUOVISET ATERIMET, LAUTASET, SEKOITTIMET JA PILLIT

Koskee myös biomuovisia, kompostoitavia tuotteita, koska direktiivin tarkoitus on vähentää merien muovikuormitusta. Kompostoitava muovi hajoaa tehokkaasti teollisessa kompostointiprosessissa, jossa mikrobi-, kosteus- ja lämpötilaolosuhteet ovat ihanteelliset. Meressä olosuhteet ovat hyvin erilaiset eikä biomuovi juuri hajoa mereen jouduttuaan.

Milloin tulee voimaan?

Aikaisintaan 2021. Eri tavoitteille on asetettu eri määräaikoja. EU-maat sopivat 2019, että kansallisen lainsäädännön harmonisointiin on kullakin maalla kaksi vuotta. Englannissa muoviset juomasekoittimet kiellettiin huhtikuussa 2020 kokonaan, samalla myös muovipillien käyttöä rajoitettiin. Skotlanti ja Wales aikovat seurata perässä.

KERTAKÄYTTÖISET JA VEGWARE

Ympäristöjärjestöt vaativat uusiokäytön lisäämistä, mutta myöntävät, että kertakäyttötuotteillakin on markkinoilla oma paikkansa.

”Oluelle kertakäyttömuki, mutta falafelille tarvitsette luultavasti Vegwarea”, lausui Skotlannin Maan Ystävien toiminnanjohtaja Richard Dixon.

Monet asiakkaat tarjoavat kestokäyttövaihtoehtoa ja käyttävät kertakäyttöisiä tuotteita silloin, kun kestotuotteiden käyttö olisi epäkäytännöllistä.

Asiantuntevan ympäristötukemme ja jatkuvasti lisääntyvien suurkompostointilaitosten ansiosta Vegwarella on ainutlaatuinen tilaisuus tukea asiakkaitaan jäte- ja ympäristöasioiden kehittämisessä.

Jos teollista kompostointimahdollisuutta ei ole, Vegware-tuotteet palavat hyvin tehokkaasti tuottaen paljon energiaa, mutta vähän myrkyllisiä kaasuja ja tuhkaa. Kaatopaikalla PLA on vakaa eikä siitä vapaudu metaania.

Täydellinen tuotantorengas – biokasseilla.

Kompostoitava biokassi on suljetussa kierrossa äärimmäisen tärkeä, sillä biojäte joutuu kompostiin muovikassissa. Perinteinen muovikassi ei hajoa kompostissa, vaan jää vuosiksi maatuvan massan sekaan repaleiksi pyörimään ja pilaa pahimmillaan maaperän. Tavallisesta muovista luopuminen koskee myös jätesäkkejä, sillä vain näin täydellinen suljettu kierto on mahdollinen.

Sertifioitu – kotitalouskompostointiin
Valmistettu Euroopassa vastuullisesta MaterBi-materiaalista. Koostuu kasviöljyistä ja kiinteästä tärkkelyksestä, täysin kasvipohjainen.
Ei pilaa maaperää

Laadige PDF alla

Uudet jätesäkkikoot

Tähänastisissa jätesäkkien ko’oissa ei tehdä muutoksia.
Vain ruoka on painavaa jätettä!
Käytä pienempiä, enintään 30-litraisia astioita.

Täysien säkkien asemesta sido pussi kiinni ja kaada jäteastiaan.

Jätteen joukossa olevat käytetyt Vegwaren kertakäyttötuotteet ovat kevyitä, joten 70–80 litran pussit riittävät hyvin.
140 ja 240 litran säkit on tarkoitettu ainoastaan ulko-olosuhteisiin ja pyörällisiin ulkojäteastioihin.