Mixpack on sitoutunut Sinun yksityisyytesi ja henkilötietojesi luottamuksellisuuteen. Tähän on koottu yksityisyydensuojaa koskevat periaatteet Asiakasta koskevien tietojen keräämisestä, käytöstä, julkaisusta, luovuttamisesta ja säilyttämisestä.
Toimintamme internetissä noudattaa kaikkia hyviä periaatteita ja käytänteitä sekä Euroopan unionin säädöksiä ja Viron lainsäädäntöä. Käytä hetki tutustumalla yksityisyydensuojaperiaatteisiimme.

Henkilötietojen kerääminen ja käyttö
Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia Sinuun suoraan tai epäsuorasti liittyviä tietoja, joita Mixpack kerää ja käsittelee yksityishenkilön tekemän tilauksen käsittelyssä tai yhteydenpitoon yksityishenkilön kanssa, samoin kuin lakisääteisten velvoitteiden suorittamiseksi.

Kanta-asiakkaasta voidaan kerätä seuraavia tietoja ja seuraavissa tilanteissa:
• yhteystiedot (nimi, henkilötunnus, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yhteydenpitotapatoive) verkkosivumme kautta tai muulla tavoin (esim. liikkeissä)
• verkkosivulla käynnin yhteydessä asiakkaan käyttäjätililtä tai evästeiden (cookies) avulla
• tilauksen ja kauppojen yhteydessä verkkokaupassa henkilön yhteystietoja tai kiinnostuksenkohteita tallennettaessa (Mixpack voi pyytää tietyillä verkkosivujen alueilla henkilötietoja ja muuta henkilökohtaista tietoa, kuten nimeä, osoitetta, yhteystietoa tms.)
• haettaessa osamaksua.

Muiden tietojen kerääminen
Keräämme myös yksilöimätöntä tietoa eli sellaista tietoa, jota ei voida yhdistää tiettyihin henkilöihin. Tällaisia tietoja esim. sukupuoli, ikä, kieli, sijainti.
Voimme kerätä tietoa myös asiakkaan toiminnasta verkkosivuillamme. Näitä asiakaskäyttäytymistietoja käytetään, jotta voisimme tarjota Sinulle hyödyllisempää ja Sinua kiinnostavampaa tietoa verkkokaupan valikoimasta, tuotteista ja palveluista. Näitä tietoja käsitellään yksityisyydensuojaehtojen mukaisesti yksilöimättömänä datana.

Henkilötietojen käyttö ja säilyttäminen
Keräämiemme henkilötietojen avulla voimme välittää tietoa asiakkaille Mixpackin tuoteuutuuksista, kampanjoista ja tulevista tapahtumista.
Ellet halua saada uutiskirjettämme tai viestejä mahdollisesti kiinnostavista tuotteista, voi pyytää osoitteesi poistamista sähköpostilistalta koska tahansa.
Käytämme henkilötietoja myös tilauksen perille toimittamiseen sekä velvoitteidemme täyttämiseksi asiakasta kohtaan.
Hyväksyessään yksityisyydensuojaehdot asiakas antaa suostumuksensa siihen, että Mixpack käsittelee henkilötietoja automatisoidusti.
Suostumuksen voi peruuttaa koska tahansa kotisivumme kautta tai vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella.
Takautuvasti henkilötietojen käytön peruutusta ei voi tehdä.

Asiakaspalveluaan parantaakseen Mixpack voi antaa tietoja yksittäisistä asiakkaista sellaiselle kolmannelle osapuolelle, jonka palveluita Mixpack käyttää. Kolmas osapuoli on sitoutunut käsittelemään saamiaan tietoja luottamuksellisesti. Kolmas osapuoli voi olla sellainen yhteistyökumppani, joka kuljettaa tilauksen asiakkaalle tai jonka kautta asiakkaan tilauksen osamaksu hoidetaan.

Mixpack säilyttää asiakkaan henkilötietoja siihen saakka, kun asiakas on kanta-asiakkaamme. Sellaisia lakisääteisiä tietoja, jotka liittyvät esim. kirjanpitoon, Mixpack säilyttää niin kauan, kuin tästä on laissa erikseen säädetty.

Henkilötietojen muuttaminen
Asiakas voi nähdä, muuttaa ja täydentää häntä koskevat tunnistus- ja yhteystiedot verkkosivumme kohdassa Omat tiedot.

Sähköpostiosoite toimii samalla Mixpackin verkkosivun käyttäjätunnuksena. Sen vuoksi Asiakas ei voi muuttaa sähköpostiosoitettaan itse, vaan siitä täytyy tehdä erikseen ilmoitus asiakaspalveluumme.

Henkilötietojen suoja
Mixpack käyttää kaikkia hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä keinoja suojatakseen asiakkaiden henkilötiedot. Pääsy tietoihin niiden käsittelemiseksi ja muuttamiseksi on ainoastaan siihen erikseen valtuutetuilla henkilöillä.

Jos epäilet, että henkilötietojasi on käytetty yksityisyydensuojaehtojen vastaisesti tai että henkilötietosi ovat vaarassa joutua ulkopuolisten käsiin, ilmoita siitä heti meille. Vain toimimalla nopeasti voimme estää tietojen vuotamisen ja vahinkojen laajenemisen.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käsittely tai niiden luovuttaminen kolmannelle osapuolelle yleiskäyttöisessä muodossa. Jotta asiakastietoja ja asiakasoikeuksia ei käytettäisi väärin, pyyntö voidaan esittää ainoastaan sellaisessa muodossa, henkilö pystytään tunnistamaan (digitaalisella allekirjoituksella tai henkilökohtaisella käynnillä liikkeessä). Me voimme vastata pyyntöön 30 päivän kuluessa.

Tietojen käsittelykielto merkitsee käytännössä myös kanta-asiakkuuden lopettamista.

Turvallisuus
Kaikkia Mixpackin verkkokaupassa tehtyjen käyntien ja kauppojen yhteydessä saatuja henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Maksutapahtuman aikana asiakkaan henkilö- ja tilitiedot on turvattu salatulla pankkipalvelun tietoyhteydellä.

Yksityisyydensuojan ehdot ja muutokset
Käyttämällä verkkosivuamme tai tekemällä kanta-asiakkuushakemuksen ilmoitat hyväksyväsi nämä yksityisyydensuojaehdot. Pidätämme itsellämme oikeuden tarvittaessa muuttaa ehtoja. Muutoksista ilmoitetaan kaikille kanta-asiakkaille. Teemme jatkuvasti kaikkemme, jotta yksityisyydensuojaehtomme pysyvät ajan tasalla ja että löydät voimassa olevat ehdot aina kotisivultamme.

Asiakkaan henkilötietojen käsittelystä vastaava taho on Mixpack OÜ. Kaikissa yksityisyydensuoja-asioissa tai henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä voi kääntyä Mixpackin puoleen osoitteessa privaatsus@mixpack.ee.

Asiakkaalla on aina oikeus vedota tietojensa suojaamiseksi Viron tietosuojaviranomaisen (Andmekaitse Inspektsioon) tai oikeuden puoleen. Tietosuojaviranomainen on Viron valtiollinen viranomainen, ja se antaa neuvoja ja apua kaikissa henkilötietoja koskevissa asioissa.