Artikkelit

Kompostoituva biomuovi

Kaikki mitä haluat tietää kasvitärkkelyksestä valmistetuista kompostoituvista PLA- ja CPLA-biomuoveista.

Vegware valmistaa erilaisista kasvipohjaisista aineista kertakäyttötuotteita. Vegware käyttää tuotteissaan paperia, kartonkia (pahvia) ja selluloosaa. Tuotteiden erityisyys on siinä, että ne eivät sisällä lainkaan tavallista muovia.

Asiakkaamme tarvitsevat sekä vuotamattomia kuppeja että läpinäkyviä ikkunoita pakkauksissa. Juuri siksi käytämme kompostoituvia biomuoveja eli kasvipohjaisia ja uusiutuvia materiaaleja.

Täiskäiguline lõuna koMonipuolinen lounas kompostoituvassa pakkauksessa: PLA:sta valmistetut kylmien juomien kupit ja salaattirasiat, PLA-pinnoitetut lämpimien juomien kupit, CPLA:sta valmistetut kahvikuppien kannet ja lautaset. Kaikkea tätä tarjoamme asiakkaillemme!


Mitä PLA on?

PLA eli polylaktidi on kasvisokerista valmistettua ja biohajoavaa muovin kaltaista massaa. PLA:ta voidaan valmistaa mistä tahansa sokerista, esimerkiksi maissitärkkelyksestä, maniokista, sokeriruo’osta tai sokerijuurikkaasta. Maailman suurin PLA:n tuottaja ja Vegwaren tärkein kumppani on Nature Works. Nykyään maissi on maailman kasvintuotannon perustuotantokasvi, mutta NatureWorks pyrkii aktiivisesti panostamaan muihinkin raaka-aineisiin ja kasvintuotannon moninaisuuteen. Siksi se tutkii muita elintarvikkeiksi kelpaamattomia lajeja ja on päätynyt hiilidioksidin ja metaanin tuottajasta maitohapon tuottajaksi.

NatureWorks valmistaa PLA:ta Ingeo-tuotemerkillä. Internetissä on saatavilla kaikki tieto Ingeo-polylaktidin valmistuksesta ja käyttömahdollisuuksista.

 

Miten PLA:ta tehdään?

Eri maissilajeja jauhettaessa saadaan glukoositärkkelystä. Kun sitä fermentoidaan, muodostuu maitohappoa. Seuraavassa vaiheessa maitohaposta tehdään kemiallisessa prosessissa polymeereja, joista voidaan tehdä rakeita tai jauhetta, perusmassaa.

Kuten tavanomaista muovijauhetta, myös PLA-rakeita voidaan työstää eri tavoin: niillä voidaan ekstruusiopinnoittaa levyä tai kalvoa, painepuristaa muotteihin, valaa levyiksi tai kiertää kuiduksi. PLA:n käyttömahdollisuudet ovat äärimmäisen laajat, mutta Vegware valmistaa siitä seuraavia tuotteita:

PLA-pinnoitetut kartonkimukit ja keittokulhot

läpinäkyvät kylmien juomien mukit, salaattirasiat, herkku- ja ateriarasiat, eri astioihin sopivat kannet

läpinäkyvät ikkunat voileipäkääreisiin, salaattirasioihin ja muihin pakkauksiin

 

PLA-rakeita voi käyttää hyvin moneen tarkoitukseen.

CPLA – eli kiteinen biomassa, korkeampia lämpötiloja kestävä biomuovi.

PLA:n sulamispiste on matala – enintään 40 astetta –, ja siksi se sopii vain kylmien tai haaleiden ruokien rasioihin. Suurempia lämpötiloja kestäviä tavaroita, esimerkiksi lautasia, kahvikuppien tai keittojen kansia, tehdään siksi kiteisestä polylaktidista. PLA:han lisätään katalysaattoriksi liitua, ja sen jälkeen massa kuumennetaan ja jäähdytetään nopeasti. Lopputuloksena on biomuovi CPLA, joka kestää jopa 90 asteen lämpötilaa. Vegwaren CPLA-tuotteet ovat teollisesti kompostoitavia.

CPLA on kiteytettyä PLA-biomuovia, joka soveltuu käytettäväksi korkeammissa lämpötiloissa, kuten kahvikuppien kansissa tai keittolautasissa.

Maissi elintarvike-, rehu- ja teollisuuskäytössä.

NatureWorksin hyödyntämä ja PLA:n raaka-aineena käytettävä teollisuusmaissi ei ole elintarvikekelpoinen tuotantokasvi. Siksi sitä käsitellään täysin erillään elintarvikemaissista ja muista elintarvikkeista. Teollisuusmaissi korjataan kokonaisena ja siitä käytetään kasvin kaikki osat. Proteiineilla ja tärkkelyksellä on lukuisia käyttökohteita:

 • Kasviproteiineja käytetään eläinrehun valmistuksessa.
 • Tärkkelystä käytetään moneen tarkoitukseen, esimerkiksi autojen ilmatyynyissä, aaltopahvissa, lääketuotteissa, kondomeissa, öljyteollisuudessa ja öljynporauksessa – ja tietenkin PLA:n valmistuksessa.
Eläinrehujen ja muiden teollisuustuotteiden valmistuksessa hyödynnetään koko maissikasvi – hedelmästä juuriin.

Kestävä kasvintuotanto.

Maissia tuotetaan kestävillä viljelymenetelmillä, ilman liikoja torjunta-aineita tai vettä. Aivan samoin kuin puuntuotannon kestävyyttä valvotaan FSC-järjestön avulla, myös NatureWorksille on myönnetty riippumaton kansainvälinen sertifikaatti kestävän kehityksen mukaisista ja vähäpäästöisistä tuotantomenetelmistä.

Sertifikaattiohjelmaan kuuluu, että PLA:n tuotannossa NatureWorks noudattaa seuraavia kestävän kehityksen periaatteita:

 • Maissia ei viljellä runsaslajisilla alueilla tai hiilinielualueilla, kuten turvemailla (lähtötasona vuosi 2008).
 • Viljelytekniikka ja teknologia, kuten lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö ja säilytys, maaperän muokkaus, laitteiden kalibrointi ja kastelu.
 • Ympäristön suojelu, kuten luontaisen kasviston ja vesistöjen suojelu, pintamaan eroosion ehkäiseminen, rehevöitymisen ehkäiseminen.
 • Sosiaalinen kestävyys, kuten lapsityö, työsuojelu, työntekijöiden kohtelu, maanomistusoikeudet, koulutus ja oikeus puhtaaseen juomaveteen.
 • Kasvihuonekaasupäästöjen valvonta jopa tilatasolla.

Ohjelman toteuttaminen tukee myös viljelijöitä ja edistää viljelymenetelmien muutosta kohti kestävämpää kehitystä.

 

Polylaktidi jätteenä?

Vegwaren kertakäyttöastiat ja -pakkaukset voivat maatua teollisen kompostoinnin olosuhteissa neljässä kuukaudessa, jos mikrobi-, kosteus- ja lämpötilaolosuhteet ovat ihanteelliset.

Ellei teollinen kompostointi tule kyseeseen, käytetyt Vegware-tuotteet voi hävittää seka- tai energiajätteenä. Vegwaren take away -ruoka-astiat on valmistettu kokonaan kasvipohjaisista aineista eivätkä ne sisällä muovia ja hiiltäkin huomattavasti vähemmän. Astiat ovat kierrätettäviä tai uusiokäytettäviä, ja nämä ominasuudet säilyvät siitä riippumatta, mitä niiden käytön jälkeen tapahtuu.

 • Käytettyjä Vegware-tuotteita EI kannata heittää tavallisiin kierrätyskeräysastioihin paperin, muovin tai metallien kanssa, koska nämä materiaalit joutuvat erityyppisten laitteiden käsiteltäväksi. Keräysastioita ei suositella siksikään, että ruoantähteet vähentävät mekaanisen lajittelun laatua – sama koskee myös suurkeittiöissä käytettäviä kertakäyttöastioita.
 • Sekajäte kuljetetaan poltettavaksi tai kaatopaikalle. Vegware-tuotteet tuottavat palaessaan energiaa. PLA-muovia valmistavan NatureWorksin tekemien polttotutkimusten mukaan biomuovi tuottaa enemmän lämpöä kuin paperi, puu tai ruokajäte. Lisäksi biomuovi ei muodosta palaessaan haihtuvia kaasuja eikä kuonaa. Monet jätealan asiantuntijat kannattavatkin mieluummin kasvipohjaisten uusiomuovien käyttöä perinteisten muovien asemesta, koska niiden polttamisesta muodostuu vähemmän myrkyllisiä kaasuja.
 • Kaatopaikoilla tehtyjen tutkimusten perusteella on todettu, että kompostoituva pakkaus on inertti eikä siitä vapaudu metaania. Älä kuitenkaan heitä roskia luontoon! Kompostoituvat biomuovipakkaus ei hajoa niin nopeasti kuin banaaninkuori eikä sitä siksi saa heittää luontoon. Biomuovit eivät myöskään ratkaise merten muoviongelmaa. Tarkempia tietoja voit kysyä halutessasi Vegwaren jälleenmyyjältä.
 • Kotitalouskomposteja on hyvin erilaisia ja erilaatuisia. Niiden teho riippuu paljon isäntäväen viitseliäisyydestä, tiedoista ja taidoista. On kuitenkin huomattava, että kotitalouskompostoinnistakin on tehty onnistuneita kokeita, joissa hyödynnettiin erityisiä lämpökompostoreita.

PLA ei haittaa muovien kierrättämistä.

Normaaleihin muoveihin verrattuna biomuovit muodostavat vain häviävän murto-osan pakkausmarkkinoilla. Siksi biomuovin kerääminen ja kierrättäminen eivät ole mitenkään vielä kannattavaa tai järkevää. Biomuovien valmistuskapasiteetin lisääntyessä myös niiden lajitteluun sopivaa muovinlajitteluteknologiaa kannattaa alkaa kehittää infrapunasäteitä hyödyntämällä. PLA:n kompostoinnin ohella myös uutta PLA:ta voidaan käsitellä mekaanisesti, kuten belgialainen Looplife Polymers tekee.

Tutkimuksissa on osoitettu, että biomuovin pienet määrät eivät aiheuta häiriötä tai haittaa muovin kierrätysprosessissa. Saksalaisessa ja italialaisessa tutkimuksessa ei havaittu mitään laatueroa biomuovia sisältävässä uusiomuovissa, jos se sisälsi:

 • Enintään 3 % PLA:ta kierrätetyssä polypropyleenijätteessä käytön jälkeen (1)
 • Enintään 10 % PLA:ta polystyrolissa toistuvan jauhamisen jälkeen (1)
 • 1–2 % PLA:ta kierrätetyssä, polyetyleenitereftalaatista (PET) valmistetussa lyhyessä polyeteeriketjussa (2)
 • Enintään 10 % MaterBi-polyetyleenisät (PE) kotitaousmuovipussien käsittelyssä (2).

Tiedot ovat peräisin PLA:ta jätejakeena tutkivan selvityksen (1) raportista, aloitteen tekijänä Saksan elintarvike- ja maatalousministeriö sekä (2) Italian kansallisen pakkausliiton asiakirjasta (CONAI): Työryhmän raportti biohajoavien pakkausten kierrätyksestä, 2012.

Tarkoituksemme ei ole saada polylaktidien kierrättämistä osaksi muovien kierrätystä, mutta edellä mainitut tutkimukset antavat toivoa muovinkierrätysteollisuuden yrityksille, jotka eivät tähän asti ole halunneet biomuoveja tavallisen muovin sekaan.