Artiklid

Komposteeritavad bioplastikud

Kõik taimsetest tärklistest kompostitavate bioplastikute PLA ja CPLA kohta.

Ettevõttes Vegware toodame erinevatest taimsetest materjalidest ühekordse kasutusega tooteid. Kasutame paberit, kartongi (papp) ja tselluloosi, meie peamine eripära aga seisneb selles, et oma töös me tavalist plasti ei kasuta.

Meie kliendid vajavad nii hermeetilisi topsikuid, kui pakendil olevaid läbipaistvaid plastaknaid. Just seetõttu kasutamegi kompostitavaid bioplaste – taimsetest allikatest saadavaid materjale.

Täiskäiguline lõuna kompostitavas pakendis: PLA´st valmistatud külmade jookide topsikud ja toidukonteinerid, PLA kattega kuumade jookide topsikud, samuti CPLA´st valmistatud kohvikaaned ja lauanõud, kõike seda pakume oma klientidele.

Mis on PLA?

PLA – see on taimesuhkrust saadud kompostitav bioplast. PLA tähendab „polüpiimhapet” (teine nimetus „polülaktiid”). Seda võib valmistada mistahes suhkrust, näiteks maisitärklisest, maniokist, suhkruroost või suhkrupeedist. Firma Nature Works on maailma suurim PLA tootja ning ettevõtte Vegware põhipartner. Täna on tööstuslik mais põhiline põllumajanduskultuur, kuid firma NatureWorks töötab aktiivselt oma toormebaasi diversifikatsiooni kallal, uurib muid toiduks mittekasutatavaid kultuure ning jõudnud süsihappegaasist ja metaanist piimhappe tootmiseni.

Firma NatureWorks toodab oma PLA´d Ingeo brändi all ja pakub Internetis täisinfot selle kohta, kuidas seda toodetakse ja kuidas seda utiliseerida.

Kuidas toodetakse PLA´d?

Erinevaid maisiliike jahvatades saadakse glükoosivormis tärklist. Seejärel moodustub glükoosi käärimise käigus piimhape. Järgmisel etapil muudab keemiline protsess piimhappe polümeeriks, millest võib valmistada graanuleid, valdkonnaga seotud asjatundjad nimetavad seda „vaiguks”.

Nagu ka tavalist plastvaiku, võib PLA graanuleid kasutada erinevatel viisidel – ekstrudeerida  lehte või kilesse, valada rõhu all olevatesse pressivormidesse, valada lehtedesse või kedrata kiududesse. PLA´l on laialdane kasutusspekter, kuid ettevõttes Vegware kasutame seda järgmiste toodete valmistamiseks:

PLA kattega kartongpaberist topsikud ja supikonteinerid

läbipaistvad külmade jookide topsid, salatikonteinerid, delikatessanumad ja protsjonianumad, samuti erinevate toodete jaoks vajalikud kaaned

läbipaistvad plastaknad sandwichi pakenditel, salaktikaussidel ja pakenditel

PLA graanuleid võib kasurada erinevatel eesmärkidel.

CPLA – on kristalliseeritud bioplast. PLA kõrgema temperatuuri juures kasutamiseks.

PLA´l on madal sulamistemperatuur, mistõttu sobib justnimelt madalatemperatuuriliseks kasutuseks – temperatuuril kuni 40 ºC (105 ºF). Seal aga, kus vajatakse suuremat soojuspüsivust, näiteks lauanõudes, kohvi- või supikaantes, kasutame kristalliseeritud vormi. Selleks lisatakse PLA´sse katalüsaatorina töötavat kriiti, mille järgselt toimub tootmisprotsessis PLA vaigu kiire soojenemine ja jahutamine. Selle tulemusel moodustub kuni 90 ºC (194 ºF) soojenemiskindlusega toode. Ettevõtte Vegware CPLA´st valmistatud tooted sobivad erinevat liiki tööstuskompostimiseks.

CPLA kujutab endast kristalliseeritud PLA bioplasti, mis sobib kõrgetel temperatuuridel kasutavate toodete, selliste kui kohvikaante või lauanõude valmistamiseks.

Mais toidu-, sööda- ja tööstusvajadusteks.

Nature Works firma poolt kasutatav tööstuslik mais Ingeo marki PLA tootmiseks, on toiduks mittekasutatav kultuur, mistõttu ei puutu kokku inimeste poolt kasutatavate toiduainetega. Taime kogutakse tervikult, kasutusse lähevad kõik taime osad. Valgul ja tärklisel on hulgaliselt erinevaid rakendusvaldkondi:

 • taimevalkusid kasutatakse loomasöötade valmistamiseks;
 • tärklist kasutatakse paljudes tööstusvaldkondades, muuhulgas turvapatjades, gofreeritud papis (lainepapp), ümbertöödeldud paberis, farmaatsiatoodetes, preservatiivides, naftatöötluses ja puurimises, samuti kasutatakse seda PLA tootmiseks.
Loomasööda, samuti paljude tööstustoodete valmistamisel kasutatakse maisipõõsast tervikult – viljaosast juureni.

Püsikindlad kasvatamise meetodid.

Maisitaimi kasvatatakse püsikindlaid põllumajandusmeetodeid kasutades, liigsete pestitsiitide ja veeta. Sarnaselt sellele, kuidas Metsa hooldekogu (FSC) võib kinnitada puidu tootmise püsikindlust, läbib ka firma NatureWorks sõltumatu rahvusvahelise sertifitseerimise ökoloogilise püsikindluse ja kasvuhoonegaaside heitmete valdkonnas.

Selle igakülgse programmiga näidatakse, et PLA tootmisel taimedest rakendab firma NatureWorks järgmiseid püsikindla kasvatamise meetodeid:

 • Taimi ei kasvatata kõrge bioerimi sisaldusega, kõrge süsinikuvaruga maadel ja turbarabades (arvestuspunktiks on võetud 2008.aasta).
 • Agrotehnika (põllumajandustehnika) (väetiste ja pestitsiitide kasutamine, säilitamine, utiliseerimine, pinnase mehhaanilise töötluse võtted, seadmestiku kalibreerimine, irrigatsioon).
 • Keskkonnakaitse (loomuliku taimkatte ja veevoolude, pinnase erosioonivastane-, orgaaniliste ainete vastane kaitse).
 • Sotsiaalne püsikindlus (laste töö, töötajate kaitse, kvaliteetsed töötingimused, õigus maale, koolitus, õigus veele).
 • Kasvuhoonegaaside heitmed farmipidamise tasemel.

Selle programmi realiseerimine pakub abi farmeritele nende kasvatamismeetodite muutmiseks suurima püsikindluse saavutamise eesmärgil.

PLA – mis liiki jäätmed?

Vegware ühekordsed nõud ja pakendid võivad ärikompostimise tingimustes laguneda 12 nädala vältel, mis tagab mikrofloora, niiskuse ja soojuse ideaalse tasakaalu.

Tööstuskompostimise võimaluse puudumisel võib ettevõtte Vegware kasutatud tooteid utiliseerida tavaprügina. Vegware kaasavõetava toidu nõud valmistatakse mitte plastmassist, vaid taimedest, kasutades seejuures madala süsinikusisaldusega, taaskasutatavaid või ümbertöödeldavaid materjale ning need privileegid säilivad sõltumata sellest, mis nendega peale kasutamist toimub.

 • Vegware kasutatud tooteid EI ole vaja visata standardsetesse utiliseerimiskonteineritesse, milledesse kogutakse paberit, plastmassi ja metalli, kuna need materjalid suunatakse sorteerimiseks teist tüüpi seadmele. Seda ei tasu teha veel ka seetõttu, et toidujäätmed alandavad mehhaanilise ümbertöötlemise kvaliteeti – sama käib ka ühistoitlustusvaldkonna kasutatud ühekordsete toodete kohta.
 • Tavaprügi suunatakse põletamisele või tahkete olmejäätmete polügoonile. Vegware toodete põlemisel moodustub energia. Meie põhilise materjalide tarnija, firma NatureWorks poolt läbiviidud jäätmete põletamise valdkonna uuringud näitavad, et sellest PLA bioplastist toodetakse rohkem soojust, kui ajalehtedest, puidust või toidujäätmetest: lisaks ei moodusta see lenduvaid gaase ning on praktiliselt jäägita hävitatav. Mõned jäätmete utiliseerimisvaldkonna spetsialistid annavad oma eelistuse pigem taimepõhistele materjalidele, kui tavalisele plastmassile, kuna esimesed nendest eraldavad vähem toksilisi gaase.
 • Tahkete olmejäätmete polügoonil korraldatud uuringud näitasid, et kompostitav pakend on inertne ja ei eralda metaani.Palun ärge loopige prügi laiali! Kompostitav pakend ei lagune samakiiresti, kui seda lihtsalt visata meid ümbritsevasse keskkonda. Lisaks ei lahenda see merede reostumise probleemi. Põhjalikuma info saamiseks pöörduge Vegware lähimasse esindusse.
 • Kodustes oludes on kompostimise tingimused erinevad, sõltuvalt majaomaniku kvalifikatsioonist ja teadmistest ning hoidudes mistahes avaldustest, mainime edukalt korraldatud eksperimente, milles kasutati kuumtöötlusega komposti valmistamiseks mõeldud konteinereid.

PLA ei ohusta plastmasside utiliseerimist.

Võrreldes tavaplastmassidega, on bioplastid täna hõivanud vaid imetillukese pakendituru osa. Seetõttu ei ole täna majanduslikult kasulik sorteerida PLA´d eraldi muudest jäätmeliikidest. Kui aga bioplastide tootmismahud hakkavad oluliselt kasvama, võib bioplastide eristamiseks ja sorteerimiseks sorteerimisseadmeid kalibreerida, kasutades selleks lähimat infrapunast kiirgust. PLA kompostimise kõrval sobib mehhaaniliseks töötluseks ka uus PLA, nagu seda praktiseerib belgia ettevõte Looplife Polymers.

Uuringud näitasid, et bioplasti madal tase ei kahjusta plastmasside ümbertöötlust. Saksa ja itaalia uurijad ei avastanud mingit kvaliteedi langust bioplasti järgmiste sisalduste juures:

 • Kuni 3% PLA´d polüpropüleeni (PP) ümbertöödeldud jäätmetes peale kasutamist (1)
 • Kuni 10% PLA´d polüstüroolis (PS) peale korduvat granuleerimist (1)
 • 1-2% PLA´d ümbertöödeldud, polüetüleentereftalaadist (PET) valmistatud lühemas polüeeterkius (2)
 • Kuni 10% MaterBi polüetüleenist (PE) majapidamiskottide ümbertöötlemisel (2)

Antud info on võetud (1) aruandest PLA kui jäätmete liigi kohta kohta, initsieerituna Saksamaa toiduainete ja põllumajandusministeeriumi poolt ja (2) Itaalia rahvusliku pakendikonsortsiumi dokumendist (CONAI): Töörühma aruanne biolaguneva pakendi taastamise projektist, 2012.a.

Me ei kutsu üles juurutada PLA plastmasside ümbertöötlusesse, kuid need uuringud annavad lootust plastmasside ümbertöötlusega tegelevatele tööstustele, mis siiani ei soovi töödelda plasti koos tavalisega.