News

Vastutustundlik ettevõtlus

Vastutustundliku ettevõtluse mõiste on tänapäeval väga levinud ning aktuaalne.

On üha enam ettevõtteid, kes pööravad tähelepanu ressursside mõistlikule kasutamisele. Sotsiaalselt vastutustundlik ettevõte mõistab täielikult oma panuse olulisust sotsiaalse arengu ja keskkonnaohutuse probleemide lahendamisel.

Mixpack on komposteeritavate nõude ekspert alates aastast 2016.

Kõik tooted on valmistatud 100 protsenti taimedest. Tooted võivad laguneda vähem kui 12 nädalaga ja sobivad seetõttu tööstuslikuks komposteerimiseks koos toidujäätmetega. Vastutustundlikkus on meie ettevõtte DNA-s.

Lisaks otsesele ettevõtlustegevusele tegeleme sotsiaalse ettevõtlusega, millega toetame projekte, mis õpetavad loodust reostamise asemel armastama.

Hea näide sellest oli lastejoonistuste võistlus «Minu eriline Eestimaa». Topside müügist saadud raha oli antud üle MTÜ-le Eriline Maailm ühingu tegevuse jätkamiseks ja arendamiseks.

Olulised vastutustundliku ettevõtluse reeglid

1. Ettevõtte missiooni ja väärtuste sõnastamine.

Sotsiaalne vastutus peab leidma koha ettevõtte missioonis.

2. Kohustus käituda sotsiaalselt vastutustundlikult kõigil tasanditel.

Töötajad peavad olema teadlikud ettevõtte sotsiaalsest tegevusest. Meeskonnatöö kohalike kogukondade kasuks loob motivatsiooni. Meie meeskonnatöö ja roheline mõtteviis on viinud meid tänavu Gaselli edetabelisse.

3. Ettevõtte läbipaistvuse tagamine.

Läbipaistvus ja ausus on väga oluline partnerlussuhete alus.

Viis aastat tagasi, kui müüsime esimese kohvitopsi, lubasime klientidele tõestada, et tooted on komposteeritavad ja et Vegware ei ole lihtsalt pakend, vaid palju muud.

2019. aasta suvel võttis Viljandi pärimusmuusika koostöös Väätsa prügilaga ette nõude lagundamise eksperimendi, mida varem polnud Eestis tehtud.

Oleme esimene ja ainus kommertsorganisatsioon, kes on võtnud ette komposteerimise edendamise raske tee.

Aasta lõpus alustasime pilootprojektidega koostöös Lasnamäe ning Põhja-Tallinna linnaosa valitsusega, mille raames jagasime komposti väetamiseks. Sellised linnavõimu uuendused aitavad vähendada plasti jälge ja astuda sammu keskkonnareostuse probleemi lahendamiseks.

4. Vastutus algab toodete kvaliteedist.

On oluline, kuidas tooted ja teenused mõjutavad ühiskonda ja keskkonda ja milliseid väärtusi need kannavad. Oleme veendunud, et pakend on eelkõige suhtlusvahend ning iga selle element peaks rääkima loo, mida tootja soovib öelda. «Vastastoime kaubamärgiga on peamine väärtus» on meie meeskonna filosoofia. Toote kvaliteet on oluline, sama oluline on ka toodet ümbritsev kogukond.

Restoranidel on pakendivalikul kaks peamist vajadust: säästlikkus ja kvaliteet.

Pakend võib neid mõisteid ühendada, kui kõige olulised tegurid on toote väärtus, teenuse kvaliteet ja et pakend vastaks ökoloogilistele ja hügieenilistele nõuetele.

Vastutustundlik turundus on ausalt täita oma kohustusi, toetada ühiskonna väärtusi. Peab olema valmis vastutama ühiskonnale avaldatava mõju eest ning tõstma inimeste teadlikkust, looma ühiskonda, kus tehakse vastutustundlikke valikuid. Vegware toodab üle 300 kompostitava ühekordselt kasutatava lauanõu. Tooted on proovitud, testitud ja usaldusväärsed. Meie edu võti on kõrged kvaliteedinõuded, innovatsioon ja dünaamiline areng. Oleme veendunud, et ükski reklaam ega allahindlus ei asenda ausust ja personaalset lähenemist kliendile.

Säästev tarbimine algab teadlikkusest.

Ringmajanduse eesmärk on säilitada materjalide ja toodete väärtus võimalikult kaua. Komposteeritavad pakendid pakuvad probleemile nutika lahenduse.

Keskkonda säästev ning ökoloogiliselt teadlik elustiil koosneb lihtsatest sammudest, piisab mõelda läbi igapäevategevused ja muuta tarbimisharjumusi.