Uudised

Tallinna linn ja ettevõtte Mixpack OÜ teevad koostööprojekti ühekorraplasti vastu.

Tallinna linn ja ettevõtte Mixpack OÜ teevad  koostööd, et analüüsida olukorda ja pakkuda lahendust ühekordsete plastnõude probleemile.

Probleem seisneb selles, et ühekordne plastiktoode ei ole enam „lubatud“ (ei ole keskkonnasõbralik ressursside kasutamise viis), kuid alternatiivsed lahendused ei ole piisavalt uuritud, nt kompostitava või korduskasutatava pakendi sh nõu kasutamise võimekus, tekkinud jäätmete kogumine ja töötlemine Eestis.

Koostöö raames viiakse läbi pilootprojekt. Projekti eesmärgiks on luua Tallinna terviklahendus avalikel üritustel, kus on kasutusel biolagunevad kompostitavad ühekorranõud, biolagunevate jäätmete kogumiseks, kompostimiseks ja saadava komposti linnaruumis kasutamiseks. Teine projekti eesmärk on testida biolaguneva kompostitava ühekorranõudest tekkinud jäätmete keskkonnasõbraliku töötlemistehnoloogia, selle kasutusele võtmist ja arendamist Tallinnas.

https://www.tallinn.ee/est/keskkond/koostooprojekt-yhekorraplasti-vastu